About

ON CURATING YOUNG ARCTIC ARTISTS 2023

Young Arctic Artists 2023 continues the series of international exhibitions promoting emerging artists related to the Arctic. Exhibitions are managed by Artists’ Association of Lapland and co-curated by the Finnish – Tornedalian curatorial team: Savu Korteniemi (FI), Panu Johansson (FI), Ida Isak Westerberg (Meänmaa/SWE) and producer Tanja Koistinen (FI).

The aim of this exhibition series is to map out the scene of young contemporary art in the areas surrounding High North, advance its visibility and to create new networking possibilities for artists and curators.With the 5th edition of Young Arctic Artists our goal is to create structures and conventions together with the people of the Arctic. With YAA 2023 we have invited Tornedalian / Meänkieli backgrounded people, a Finnic ethnic minority in Sweden, to participate in the curatorial work of the project. The curatorial theme of the YAA 2023 has been created from the Tornedalian viewpoint and we would especially like to encourage young Tornedalian / Lantalaiset / Meänkieli speaking people from all fields of art and creative expression to apply to the project. However, Tornedalian viewpoint defines only our curatorial practices and question layout; the exhibition is meant for all young arctic artists.

Photo: Simi Ruotsalainen

Savu E. Korteniemi

Savu E. Korteniemi is a curator in YAA 2023.

Savu E. Korteniemi is a Lapland-based visual artist. They live and work in Rovaniemi but their roots are in Torne Valley. They encounter art and reality using drawing, writings and sculpture in their practice. Currently Savu is working with the question on the northerness by many points of view: they are interested in societies and cultures, languages and myths, history and future of the North. Long-term project “The Last Ones” considers Finnic mythology and a connection between North and death. Their newest works are inspired by skulls and stones.

Pronoun: they /them

website: www.korteniemi.eu

insta: @saukorte

Savu E. Korteniemi oon YAA 2023-näyttelyn kuraattori

Savu E. Korteniemi oon lappilainen kuvataiteilia. Hään assuu ja työskentelee Roaniemelä, mutta suku oon alun alkhain Väylänvarresta pois. Hään lähestyy taietta ja toelisuutta piirtämällä, kirjottamalla ja veistämällä. Viime aikhoin mielessä ovat olheet vasitenki kysymykset pohjasuuen merkityksistä eri näkövinkkeleistä: Savu oon kiinnostunut yhtheisöistä ja kylttyyreistä, kielistä ja myyteistä, histuuriasta ja tulevaisuuhesta pohjasessa. Monivuotinen prujekti “Viimeinen” käsittelee itämerensuomalaista mytolokiaa ja pohjasen ja kuoleman yhtheyttä. Savun uusimat teokset ovat saahneet innotusta kalloista ja kivistä.

Photo: Toni Kauppila

Panu Johansson

Panu Johansson is a curator in YAA 2023

Panu Johansson is a media artist and an experimental filmmaker from Finland. He works with moving image, photography and sound. His works have been exhibited in various festivals, exhibitions and microcinemas since the year 2000. 

Reoccurring themes in Johansson’s work are memories, landscape, the history of experimental film and cultural history. When working with moving image he prefers analogue film, though he is open to all materials. Johansson collects images and sounds eagerly and also likes to use “found footage” materials whenever possible. His works could be described with terms such as landscape film, diary film or personal film.

Pronoun: he/him

website: panujohansson.com

insta: @panujohansson

Panu Johansson oon mediataiteilia ja kokheellisten filmitten tekijä Suomesta. Hään työskentelee liikkuvan kuan, valokuan ja äänen kanssa. Hänen teoksia oon esitetty monilla festivaahleilla, näyttelyissä ja filminäytöksissä vujesta 2000 alkhain. Johanssonin teoksissa yhtenhään esiintyviä aiheita ovat muistot, maisema, kokheellisen filmin histuuria ja kylttyyrihistuuria. Liikkuvan kuan kohalla hään perustaa vasitenki analogisesta filmistä, mutta oon avhoin kaikitten materiaalitten käytöle. Johansson onki innostunut kokoamhaan kuvia ja ääniä ja käyttää myös löytömateriaaleja jos sunkhaan maholista. Hänen teoksiaan voisi kuvhailla vaikka maisemafilmiksi, päiväkirjafilmiksi tai henkilökohtaseksi filmiksi.

Ida Isak Westerberg

Ida Isak Westerberg is a curator in YAA 2023

Ida Isak Westerberg has their feet deep in the peat outside of Övertorneå/Matarenki, Norrbotten. With a diploma in handweaving from Friends of Handicraft, Ida Isak wants to challenge expectations of what weaving is supposed to be and look like. During the years of 2019 to 2021 Ida Isak worked with an exhibition called När myren talar (When the mire speaks) with artist Anna Classon where they explored the biological processes in the mire through textile and photography. That project started a process in Ida Isak where they, through physically working on a mire outside of Övertorneå, also connected more deeply to their Meänmaa roots. 

Pronoun: them/they

website: idaisak.se

insta: @idaisak

Ida Isak Westerbergin jalvot oon syällä matarenkilaisessa kuntassa. Hänellä oon diploomi väävistoolilla kutomisesta Käsityön ystävien koulusta Stokholmista ja hään halvaa haastaa sen mitä ihmiset pittää että kutomisen häätys olla ja minkä näköstä soon. Vujesta 2019 vuotheen 2021 Ida Isak oon tehnyt “När myren talar” (Kun vuoma praatii) – nimistä näyttelyä yhessä taiteilia Anna Classonin kanssa. Het ovat tutkinheet vuoman bioloogisia prusesseja tekstiileitten ja valokuvien kautta. Tämä prujekti oli alku Ida Isakin prosessille, jossa hään, ruuhmiillisessa työssä erhäällä vuomalla Ruottin Ylitorniolla, löysi entistä syälisemän yhtheyen hänen meänmaalaisiin juuhriinsa.

Tanja Koistinen

Tanja Koistinen is YAA 2023 producer.

Tanja has curated and produced art shows such as Ars Nartae 2022 – Fell Lapland Contemporary Art Weeks, Voice of Artists -exhibition, a group show of Barents region artist May 2022 and she also produced the 30 Year anniversary exhibition of Artists’ Association of Lapland.

Tanja is also an artist herself. She works multidisciplinarity in visual arts including painting, printmaking, place specific art and socially engaged art. In Koistinen’s work, the close observation of nature and everyday life are emphasized. The artistic  language has a touch of soft utopia and playfulness. Mostly she enjoys working outside galleries, in public spaces and environments.

Tanja’s roots are in Torne Valley and in Nellim/Njellim/Njeäʹllem, Sápmi. Tanja’s hometown is Rovaniemi, and now she lives in North-West Lapland near Muonio.

Pronoun: she/her

website: tanjakoistinen.com

insta: @tanjanko

Tanja Koistinen oon YAA 2023 tuottaja.

Tanja oon kuratoinut ja tuottanut kuvataitheelisia näyttelyitä, joista tähelisimmät ovat Ars Nartae 2022 – Tunturi-Lapin kuvataijeviikot, Voice of Artists – näyttely ja Barentsin aluheen taiteilijoitten ryhmänäyttely toukokuussa 2022. Hään on myös tuottanut Lapin taiteilijaseuran 30-vuotisjuhlanäyttelyn.

Soon Tanja itekki kuvataiteilija, jonka työskentelystä oon monheen lähthöön: hänen työtapoja ovat ainaski maahlaaminen, painokuvitten tekeminen, vasittuun paikhaan tehtävä taije ja yhtheisöllisesti sithoutunut taije. Koistisen työskentelyssä tähelistä oon luonnon lähempi killistely ja jokapäivänen elämä. Taitheelisessa kielessä oon haahveellisten kuvitelmien ja leikillisyyhen kosketusta. Hään työskentellee mielelhään kartanolla näyttelytiloitten ulkopuolella ja ylheisissä paikoissa eli muualla ympäristössä.

Tanjan juuret oon Väylänvarressa ja Saamenmaalla Nellimissä (Njellim/Njeäʹllem). Hänen kotikaupunki oon Roaniemi. Nykyihään Tanja assuu luotheis-Lapissa Muonion paikheilla.